Vastuullinen liiketoiminta on lahjamme tuleville sukupolville

Vastuullisuusraportti 2021

Teemme jokaisen päätöksemme vastuullisesti, koska haluamme jättää tuleville sukupolville paremman maailman

Olemme vastuullinen perheyhtiö Suomesta, jota luotsaamme nyt jo kolmannessa sukupolvessa. Minkä me olemme kovalla työllä rakentaneet, haluamme luovuttaa yhä vastuullisempana seuraaville sukupolville. Kaikilla päätöksillä, joita teemme nyt, on vaikutusta satoja vuosia eteenpäin.

Kun toimimme aina vastuullisella tavalla, pystymme ennakoimaan toimintaamme. Vastuullisuus tuo turvaa tulevaisuuteen.

Vain vakavarainen yritys voi toimia vastuullisesti

Koska toimintaperiaatteenamme on jättää tulevaisuuden sukupolville perinnöksi yhä kestävämpää toimintaa, sen mahdollistamiseksi yrityksen on oltava vakavarainen.

Investointipäätöksissämme otamme huomioon aina investointien käyttökustannukset ja energiankulutuksen. Teemme mahdollisimman energiatehokkaita ja raaka-ainetehokkaita päätöksiä, koska niiden ympäristökuormitus on vähäisempi. Kun investoimme ympäristökuormituksen huomioon ottaen, se parantaa samalla taloudellista kannattavuutta.

Henkilökuntamme on yrityksen tärkein resurssi

Yhtiömme arvoissa on alusta lähtien ollut kantavana ajatuksena, että “kaveria ei jätetä”. Haluamme työntekijöidemme tuntevan kuuluvansa samaan perheeseen. Käytössämme on varhaisen puuttumisen malli, joka mahdollistaa aikaisen puuttumisen työkykyyn liittyviin asioihin.

Olemme halunneet pitää työntekijöiden yhteydenottojen kynnyksen mahdollisimman matalana. Panostamme työterveyshuoltoon ja jaksamiseen. Luomme hyvää yhteishenkeä, jotta olemme saaneet luotua sisäistä yrittäjyyttä. Työntekijämme ovat itseohjautuvia ja motivoituneita.

Kiitos kuuluu työntekijöillemme

Emme voi kiittää riittävästi työntekijöitämme kaikista näistä vuosista. Olemme halunneet palkata itseämme parempia työntekijöitä. Kiitokseksi haluamme tarjota välittävän ja hyvinvoivan työpaikan, jossa pyritään huomioimaan erilaiset elämäntilanteet. Sitoutuneet ihmiset tekevät pitkiä työuria, joka on yrityksen kannalta myös kustannustehokkaampaa.

Luomme elinvoimaa haja-asutusalueille

Haluamme mahdollistaa työntekijöillemme viihtyisän elinympäristön kaikilla toimipaikoillamme. Työllistämme lähialueen asukkaita ja tuemme alueen urheilu- ja kulttuuritoimintaa.

Haluamme, että niillä paikkakunnilla ja alueilla, joissa toimimme, ihmisten on hyvä asua ja työntekijämme viihtyvät paikkakunnalla. Osa tätä elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä ovat alueen monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Työntekijämme ja heidän perheensä voivat harrastaa ja kokea elämyksiä urheilun ja kulttuurin parissa. Olemme tukemassa tähän tavoitteiseen liittyviä aktiviteetteja, joiden toiminta on arvojemme mukaista.

Ensimmäinen vastuullisuusraporttimme

Puu sitoo hiiltä koko elinkaaren ajan ja on siten ilmastoystävällinen valinta. Olemme halunneet selvittää tuotteiden ilmastovaikutukset ja esittelemme pitkäaikaisten laskelmien tulokset tässä raportissa.

Vastuullisuusraportti 2021 (pdf)

Toimitusjohtaja Ari Mononen | ari.mononen@iivarimononen.fi

Arvomme

Vastuullisuus

Takaisin tiedotteisiin
Kategoria: Uutiset