Yhteiskuntavastuu

Iivari Mononen -konsernilla on kattava toimintajärjestelmä, johon kuuluvat ISO 9001 -laatu- ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä toimii osoituksena yrityksen halusta kantaa vastuuta ympäristöasioista. Ympäristö otetaan huomioon kaikissa liiketoiminnan eri prosesseissa aina raaka-aineiden hankintamenetelmistä tuotteiden vastuulliseen kierrättämiseen asti.

Ympäristö

Käytämme tarvitsemamme energian hankkimiseen omaa lämpövoimalaamme, jossa poltamme omasta tuotannostamme  sivutuotteena tulevaa kuorta, sorvauslastua ja puuhaketta. Prosesseissa hyödynnämme nykyaikaista prosessinohjausta, jossa optimointi tehdään mm. sähkönkulutuksen taajuusmuuttajilla.

Tuotannossa tarvittavat raaka-aineet hankitaan konsernin oman hankintaorganisaation toimesta, jossa vaalitaan vastuullista, kestävän kehityksen mukaista puunhankintaa. Tästä takeena on vuoden 2009 lopussa konsernille myönnetty puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti (PEFC).

Työhyvinvointi

Työhyvinvointiin panostaminen ja sen kehittäminen parantavat yrityksen toimintaa ja sen tekemää tulosta. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on ehdottoman tärkeää menestyvän liiketoiminnan kannalta.

Työhyvinvointiasioissa Iivari Mononen Oy haluaa olla edelläkävijä. Työhyvinvoinnin kehittäminen on toimintaa, jolla vaikutetaan työntekijöiden työssä jaksamiseen. Se voi liittyä työntekijän terveydestä huolehtimiseen, ammattitaidon kehittämiseen ja työyhteisön henkisen ilmapiirin parantamiseen. Työhyvinvoinnin edistäminen on ennen kaikkea työn ja työolosuhteiden aktiivista kehittämistä.

Iivari Mononen Oy:n tavoitteena on, että työntekijät voisivat eläkeiän saavutettuaan nauttia vielä vanhuuden päivistään hyväkuntoisina ja vireinä. Yritys tarjoaa työntekijöilleen muun muassa erilaisia liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksia (mm. kuntosalilla, kylpylässä, luontoretkellä tai sulkapallokentällä). Järjestämme henkilökunnallemme myös yhteisiä tapahtumia, kuten TyHy-päiviä, konsertteja ja teatteriesityksiä. Tarjoamme myös mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi Pogostan Hiihtoon, maratoneille tai golf-tapahtumiin.

Lahjoitukset

Konserni lahjoittaa vuosittain tietyn sovitun summan hyväntekeväisyyteen erikseen valittaville järjestöille. Järjestöjen edustajat voivat lähettää sähköpostilla Kirsti Pyöriäiselle hakemuksensa, jossa kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan: kirsti.pyoriainen@scanpole.com

Urheilusponsorointi

Iivari Mononen Oy haluaa olla mukana tukemassa paikallista urheilutoimintaa monipuolisesti. Toimipaikkakuntiemme lasten ja nuorten urheiluseuratoiminta sekä nuorten lupaavien yksilöurheilijoiden tukeminen ovat edustusurheilun lisäksi osa sponsorointistrategiaamme.