Toimintajärjestelmä

Iivari Mononen -konsernilla on koko konsernin kattava toimintajärjestelmä, johon kuuluvat ISO 9001 -laatujärjestelmä ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Toimintajärjestelmämme on sertifioitu ja sen ulkoisesta auditoinnista vastaa Finotrol Oy.

Laatupolitiikka

Iivari Mononen -konsernin toiminnan kriittiset menestystekijät ovat:

 • virheettömyys
 • asiakaslähtöisyys
 • kustannustehokkuus
 • joustavuus
 • tuotekehitys

Ympäristöpolitiikka

Iivari Mononen Oy:n ympäristöpäämääriin kuuluvat:

 • tuotteiden ja tuotantoteknologian parantaminen sekä varastoinnin kehittäminen niin, että niiden aiheuttama ympäristökuormitus vähenee
 • henkilökunnan taitojen ja työmenetelmien jatkuva kehittäminen sivutuotteiden määrän ja jätekuormituksen vähentämiseksi
 • tuotteiden kierrättäminen ja kierrätysmenetelmien kehittäminen
 • uusien, entistä ympäristöystävällisempien lahonsuojausmenetelmien kehittäminen

Turvallisuuspolitiikka

Iivari Mononen – konsernin työterveys ja – turvallisuus päämäärät ovat:

 • tapaturmien määrä = 0
 • sairauspoissaolojen määrä = 0
 • viihtyisä työilmapiiri sekä työhönsä motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta

Ulkoinen laadunvalvonta

Toimintajärjestelmämme lisäksi tuotteidemme ulkoisesta laadunvalvonnasta vastaa Finotrol Oy. Tästä osoituksena meillä on kreosootti- ja suolakyllästetyille puutuotteille NTR A- ja AB–luokan laatuleimausoikeudet.

Tietoa Finotrollista: www.finotrol.fi