Strategia

Perheyrittäjyyteen liittyy keskeisesti korkea asiakastyytyväisyys, hyvä kannattavuus ja tuloshakuisuus.

Missiomme

Iivari Mononen Oy:n toiminta-ajatuksena on vastata mahdollisimman hyvin asiakkaiden pylväisiin ja muuhun puutavarakauppaan liittyviin tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Pyrimme siihen, että toimintamme on mahdollisimman laadukasta, tehokasta, taloudellisesti kannattavaa ja tasapuolisesti osakkeenomistajien, henkilöstön, ympäristön ja yhteiskunnan etujen mukaista.

Visiomme

Iivari Mononen Oy on alansa suurimpia toimijoita Euroopassa. Visionamme on olla toimialallamme merkittävä, hyvin kannattava ja vakavarainen yritys Euroopassa. Haluamme vaikuttaa keskeisesti toimialamme kehitykseen ja toimialaamme koskevan lainsäädännön kehittymiseen Euroopan Unionin alueella.

Arvomme

Toimintamme pohjautuu vahvaan perheyrittäjyyteen, jonka keskeisiä kulmakiviä ovat asiakastuntemus, luottamus, joustavuus, rohkeus, ympäristön huomioiminen ja omaleimaisuus.

LUOTTAMUS on metsämyyjien ja asiakassuhteiden pitkäjänteisen hoitamisen ja syventämisen keskeinen elementti.

ASIAKASTUNTEMUS on keskeinen menestystekijämme, johon liittyy aktiivinen yhteydenpito ja toiminnan kehittäminen yhdessä metsämyyjien ja asiakkaiden kanssa, yhteistyökumppaneiden kuunteleminen sekä lupauksien pitäminen.

JOUSTAVUUS on dynaamisen toimintamme avaintekijä ja yksi organisaatiomme keskeisimmistä elementeistäi kannattavan yritystoiminnan ja pitkäjänteisten asiakassuhteiden lujittamisen tiellä.

Meillä on ROHKEUTTA uskoa tavoitteeseemme, kohdata haasteet ja viedä päätetyt toimenpiteet loppuun asti.

YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa on meille tärkeä tekijä, jolla pyrimme edistämään kestävää kehitystä. Tämän vuoksi pyrimme tuotantomme eri vaiheissa ja logistiikassa käyttämään aina parasta mahdollista käytettävissä olevaa teknologiaa.

OMALEIMAISUUS on tapamme innovoida ja kehittää perinteisiä toimintatapojamme, jotta ne kohtaisivat asiakkaiden muuttuneet tarpeet mahdollisimman hyvin nyt ja tulevaisuudessa.